Czym dziecko żyje, tego się nauczy

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki - uczy się potępiać...
Jeśli dziecko doświadcza wrogości - uczy się agresji...
Jeśli dziecko musi znosić kpiny - uczy się nieśmiałości...
Jeśli dziecko jest zawstydzane - uczy się poczucia winy...
Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji - uczy się być cierpliwym...
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty - uczy się wiary we własne możliwości...
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone - uczy się doceniać innych...
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości - uczy się sprawiedliwości...
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty - uczy się lubić siebie...
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa - uczy się ufności...
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni - uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie...
Przedszkolowo.pl logo