Metody pracy w przedszkolu

W naszej codziennej pracy z dziećmi korzystamy z wielu sprawdzonych i pewnych metod.
Nie są to jednak tylko tradycyjne metody pracy z dziećmi, ale także nowatorskie rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Wychodzimy z założenia, że najlepszym podejściem do wychowania i nauczania jest umiejętne połączenie dwóch rodzajów działań: tradycyjnego postępowania z najmłodszymi i oryginalnego, często nieszablonowego rozbudzania w nich ukrytych zdolności i zainteresowań.

Metody pracy

Metoda Dobrego Startu
Metoda pedagogiki zabawy
Metoda Weroniki Sherborne
Metoda M. Ch. Knill - "Dotyk i Komunikacja"
Metoda G. Domana
Elementy metody E. Gruszczyk–Kolczyńskiej
Elementy metody I. Majchrzak
Przedszkolowo.pl logo