Udział w projekcie Atrakcyjne Przedszkole

W latach 2017-2019 nasze przedszkole bierze udział w projekcie Atrakcyjne Przedszkole. W ramach tego projektu przedszkolaki uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach:
- rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych
- logorytmika
- j. angielski
- gimnastyka korekcyjna
- wyjazdy na basen
- wycieczki

Starszacy w Jemielnicy mają również zajęcia teatralne i plastyczne.

Oprócz tego w oddziałach zamiejscowych wydłużono czas pracy przedszkoli średnio o 1godz. dziennie.
Odbywają się również zajęcia terapeutyczne (logopedii, terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) dla wytypowanych przez wychowawców dzieci.
Przedszkolowo.pl logo